Elektronisk Kjørebok levert av SAGAsystem gir deg trygg og sikker føring av kjørebok iht. til gjeldende lover og regler

Read more

There are a variety of products for the transportation industry today and the various segments. We have customized products for different needs in different industries.

Ny hjemmeside kommer snart

SAGAsystem offers a complete solution for small and large bus companies.

Ny hjemmeside kommer snart